Utbildning

Din utveckling = Vår utveckling

För dig som optiker inom ett kliniskt yrke är kontinuerlig kompetensutveckling en viktig del. För oss är det lika viktigt att se till att våra optiker har aktuell kunskap för de uppdrag som vi blir tillfrågade om.

 

Internutbildning 2020/2021/2022

November 2022

Under hösten hade vi ett hybridmöte, där några av oss träffades i Stockholm och några deltog digitalt, för en heldagsutbildning i Optikbranschens och Optikerförbundets kvalitetsnorm i synvården. Kvalitetsnormen är framtagen med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter och är utarbetad för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet. Kvalitetsnormen syftar till en hög nationell kvalitetsnivå inom optometrin. Utbildningen innehöll både föreläsning, diskussionsseminarium och workshop. Kursen medförde att samtliga deltagare blev behöriga att fungera som certifieringsansvariga i en av Optikbranschens certifierade butiker.

Huvudsakliga utbildare:

Patrik MaltborgCertifieringssamordnare

Oktober 2022

En kvällsutbildning, där Cooper Vision föreläste om det senaste inom kontaktlinser. Vi uppdaterade oss om den senaste forskningen och vad som påverkar linsbärarkomforten och linsens olika egenskaper.

Huvudsakliga utbildare:

Lovisa FagerlundCooper Vision

Juli / Augusti 2022

Under sommaren fördjupade vi oss i olika fallbeskrivningar, som behandlade allt från binokulära problem och ortoptisk träning, till sjukdomar och tillstånd som glaukom, makulahål och epiretinala membran. Vi belyste också undersökningsrutin, kodning och remissförfarande. Utbildningen hölls digitalt och genererade mycket erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Huvudsakliga utbildare:

Gabriella RosénUtbildningsansvarig Bright Optical

Maj / Juni 2022

På försommaren hade vi en digitalutbildning om kommunikation i relation till undersökning och försäljning. Vi diskuterade även hur ord kan ha olika signalvärde för mottagare och avsändare, och att budskapet därför kan uppfattas olika för olika personer. Givande resonemang fördes om hur man kan tänka för att orden man förmedlar ska mottas som avsett. Utbildningen följdes av en intressant diskussion kring ämnet och deltagarna delade med sig av olika tankar och erfarenheter.

Huvudsakliga utbildare:

Gabriella RosénUtbildningsansvarig Bright Optical

Mars 2022

Under mars månad träffades vi i Optikerutbildningens nya lokaler på S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm, där vår nytillträdda utbildningsansvariga på Bright, Gabriella Rosén, höll i dagen. Vi fick lära oss mer om och pröva på 90-linsanvändning, dilaterande ögondroppar och tips på undersökningsrutin vid ögonbottenbedömning oavsett undersökningsmetod. Vi hade både teoretisk föreläsning och praktisk träning samt många givande diskussioner. Vi fick en trevlig dag tillsammans där vi efter lång väntan äntligen fick ses igen efter pandemin.

Huvudsakliga utbildare:

Gabriella RosénUtbildningsansvarig Bright Optical

2021

Introduktion i SmartRef i samarbete med Synsam

För att följa branschens utveckling och upprätthålla god service till våra kunder så hade vi i samarbete med Synsam en utbildning i hur deras koncept SmartRef undersökningar ser ut från en optikers perspektiv.

Myopibehandling med Misight i samarbete med Coopervision

Vi fick lära oss mer om bakgrunden till varför myopibehandling är viktigt och vilken vetenskap som finns bakom argumenten. Föreläsningen innehöll även vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga på marknaden, bland annat Coopervisions myopibehandlande endagslins Misight

Hjärt och lungräddning i samarbete med Hjärtsäkra AB

Efter lång tid med avsaknad av gemensamma konferenser så tog vi tillfället i akt att på vår senaste konferens lägga fokus på umgänge och gemenskap. En utbildning vi dock genomförde var Hjärt- och lungräddning. Under denna utbildning fick vi lära oss känna igen symptomen vid hjärtinfarkt, hur man identifierar ett plötsligt oväntat hjärtstopp samt hur man gör kompressioner och inblåsningar. Vi fick även lära oss hur man en hjärtstartare fungerar samt hur man hanterar luftvägsstopp hos både barn och vuxna.


December 2020

Utbildningsåret avslutades med en webbutbildning där vi gästades av Erik Sundbom från Memira som höll en mycket givande föreläsning om refraktiv kirurgi där han belyste de metoder som finns, dess för och nackdelar samt vilka exklusionskriterier som finns. Han gav oss även en resa genom Memiras historia och hur kirurgin förändrats under denna tid.

Huvudsakliga utbildare:

Erik SundbomMemira

September 2020

Höstkonferensen 2020 hade fokus på Diabetesretinopati och Neurooptometri. Vår optiker Thomas Lindenhäll höll ett mycket givande föredrag om Diabetes och dess påverkan på ögonen. Föredraget innehöll både bakgrund om sjukdomens två typer, riskfaktorer och komplikationer till följd av Diabetes. Denna utbildning gav oss en stabil grund att stå på för att förstå sjukdomens påverkan på ögonen.
Vårt andra fokusområde för dagen, Neurooptometri, gav oss en fördjupning i varför vi ska göra neurologiska tester vid en synundersökning, vad vi letar efter och hur en avvikelse ser ut. Utbildningen belyste även frågeställningen om när det är rimligt att remittera patienten. Vår optiker Emily Sawma planerade och genomförde föreläsningen som med tydlighet visade vikten av preliminära tester och varför vi gör dem.

Många av våra optiker använde detta år delar av sitt utbildningsbidrag till att köpa en prismastav. Så den praktiska delen av konferensen gav oss en inblick i hur man använder en prismastav vid covertest.

Under denna konferens gästades vi även av representanter från två av våra uppdragsgivare som gav oss en bredare inblick i deras koncept och vilka förväntningar det finns när man arbetar som optiker inom dessa verksamheter.

Huvudsakliga utbildare:

Thomas LindenhällDiabetesretinopati
Emily SawmaNeurooptometri

Maj 2020

I maj varje år håller vi webbutbildning där vi lyfter minst ett ämne. Denna gång var det vår optiker Jakob Klinthage som höll en presentation om Kliniska fynd och diagnostik i bakre segment. Kursen innehöll tips på hur man på ett effektivt och tydligt sätt genomför en diagnostik med hjälp av fundusbilder. Vi fick även en tydlig genomgång av de fynd man kan förvänta sig behöva ta ställning till samt hur dessa skall bemötas. Vi avslutade kursen med eget arbete där flera fallbeskrivningar skulle bedömas och redovisas.

Huvudsakliga utbildare:

Jakob KlinthageKliniska fynd och diagnostik i bakre segment

Gabriella Rosén

Utbildningsansvarig

gabriella.rosen@brightoptical.se
073-650 70 17