Utbildning

Din utveckling = Vår utveckling

För dig som optiker inom ett kliniskt yrke är kontinuerlig kompetensutveckling en viktig del. För oss är det lika viktigt att se till att våra optiker har aktuell kunskap för de uppdrag som vi blir tillfrågade om.

 

Internutbildning 2019/2020

December 2020

Utbildningsåret avslutades med en webbutbildning där vi gästades av Erik Sundbom från Memira som höll en mycket givande föreläsning om refraktiv kirurgi där han belyste de metoder som finns, dess för och nackdelar samt vilka exklusionskriterier som finns. Han gav oss även en resa genom Memiras historia och hur kirurgin förändrats under denna tid.

Huvudsakliga utbildare:

Erik SundbomMemira

September 2020

Höstkonferensen 2020 hade fokus på Diabetesretinopati och Neurooptometri. Vår optiker Thomas Lindenhäll höll ett mycket givande föredrag om Diabetes och dess påverkan på ögonen. Föredraget innehöll både bakgrund om sjukdomens två typer, riskfaktorer och komplikationer till följd av Diabetes. Denna utbildning gav oss en stabil grund att stå på för att förstå sjukdomens påverkan på ögonen.
Vårt andra fokusområde för dagen, Neurooptometri, gav oss en fördjupning i varför vi ska göra neurologiska tester vid en synundersökning, vad vi letar efter och hur en avvikelse ser ut. Utbildningen belyste även frågeställningen om när det är rimligt att remittera patienten. Vår optiker Emily Sawma planerade och genomförde föreläsningen som med tydlighet visade vikten av preliminära tester och varför vi gör dem.

Många av våra optiker använde detta år delar av sitt utbildningsbidrag till att köpa en prismastav. Så den praktiska delen av konferensen gav oss en inblick i hur man använder en prismastav vid covertest.

Under denna konferens gästades vi även av representanter från två av våra uppdragsgivare som gav oss en bredare inblick i deras koncept och vilka förväntningar det finns när man arbetar som optiker inom dessa verksamheter.

Huvudsakliga utbildare:

Thomas LindenhällDiabetesretinopati
Emily SawmaNeurooptometri

Maj 2020

I maj varje år håller vi webbutbildning där vi lyfter minst ett ämne. Denna gång var det vår optiker Jakob Klinthage som höll en presentation om Kliniska fynd och diagnostik i bakre segment. Kursen innehöll tips på hur man på ett effektivt och tydligt sätt genomför en diagnostik med hjälp av fundusbilder. Vi fick även en tydlig genomgång av de fynd man kan förvänta sig behöva ta ställning till samt hur dessa skall bemötas. Vi avslutade kursen med eget arbete där flera fallbeskrivningar skulle bedömas och redovisas.

Huvudsakliga utbildare:

Jakob KlinthageKliniska fynd och diagnostik i bakre segment

December 2019

Webbutbildning med fokus på två ämnen. Optiker Thomas Lindenhäll höll ett föredrag om Binokulär syn där vi fick en inblick i hur man på ett bra sätt undersöker, bedömer och behandlar patienter med binokulära besvär. Kursen innehöll även flera fallbeskrivningar med exempel tagna direkt ur daglig verksamhet.
Ämne nummer två för dagen va Cornealtopografi där Johan Ryberg höll en presentation om vilka metoder som används för att mäta corneas topografi, varför det utförs, hur resultatet analyseras och vad det kan användas till. En topograf kan bland annat användas för diagnosticering av corneala förändringar, kontaktlinstillpassning eller diagnosticering av torra ögon.

Huvudsakliga utbildare:

Thomas LindenhällBinokulär syn
Johan RybergCornealtopografi

För frågor om utbildning, kontakta

Johan Rydberg

Konsultchef och internutbildning

073-344 23 95
johan.ryberg@brightoptical.se