Bright Education

Vårt nya koncept Bright Education erbjuder ett kursutbud riktat till dig verksam inom optikbranschen.

Vår första kurs är en fundusutbildning som berättigar till 3 CET poäng.

  • Första utbildningstillfället: Onsdag 15/5 kl 08.15-12.00 (inkl 15 min paus)
  • Andra utbildningstillfället: Tisdag 21/5 + torsdag 23/5 kl 08.15-10.00.

Kursansvarig är optometrist Gabriella Rosén. Mer information och anmälan görs till gabriella.rosen@brightoptical.se.

Sista anmälningsdag är 28 April

Pris 1495kr/deltagare

Fundusutbildningen riktar sig till dig som vill ha en fördjupad kunskap om hur en normal, fysiologisk ögonbotten ser ut samt få en rutinmall för hur man granskar de olika strukturerna.

Du får kunskap och förståelse för riskfaktorer, de vanligaste normalvarianter och sjukdomar man kan upptäcka på ögonbotten samt hur du handlägger detta enligt den nya föreskriften. Genom detta vinner du också större insikt i ögonvårdskedjan och optikerns allt mer avancerade roll kopplat till arbetssättet shared care och RAK (rätt använd kompetens).

Efter genomgången kurs har du utökat din kunskapsbank för att ta hand om och handlägga dina patienter enligt Socialstyrelsens nya regelverk för optiker. Vi berör hur lagändringarna konkret påverkar dig som optiker i den kliniska vardagen och applicerar detta på ögonbottenbedömningar.

Under utbildningen får du tillämpa dina nya utökade teoretiska kunskaper genom att bedöma olika fall. Du får praktiskt bedöma ögonbottnar, föreslå diagnos, handläggning och planering precis som om det vore en egen patient i butik eller klinik.
Kunskapen är oberoende av metod, alltså applicerbar både vid exempelvis funduskamera, oftalmoskopi, 90-lins, SLO etc.