Om Bright Optical

Idén till att starta Bright Optical har växt fram under flera år och grundar sig i den ständiga utmaningen med att uppnå en flexibel och tillfredställande bemanning av optiker. Istället för att vi ska ha en ojämn fördelning av optiker i landet som inte alltid går hand i hand med efterfrågan och tillgång, vill vi bidra till att placera rätt person på rätt plats med rätt kompetenser.

Madeleine Olsson

Konsultchef

madeleine@brightoptical.se
070-572 99 11

Gabriella Rosén

Utbildningsansvarig

gabriella.rosen@brightoptical.se
073-650 70 17

Lina Larsson

Rekrytering och B2B

lina.larsson@brightoptical.se
070-663 49 86

Vi är Sveriges första specialiserade bemanningsföretag inom optikbranschen. Vår ambition är att bli marknadsledande inom vår bransch samt att attrahera de bästa medarbetarna.

– Rätt medarbetare och rätt kompetenser både driver och utvecklar företaget framåt. Säger företagets VD Madeleine Olsson.

AFFÄRSIDÉ

Genom stor erfarenhet och omtanke av utvecklingen i branschen erbjuder vi flexibla och kostnadseffektiva bemanningslösningar av hög kvalitet.

KÄRNVÄRDEN

Omtanke
Kvalitet
Kompetens